1-2-svatba - Svatební družičky a mládenci

Svatební družičky a mládenci

druzickyPlánujete požádat své přítelkyně, přátele či děti, aby vám šli na svatbu za družičky a družby, ale vlastně nevíte, co to obnáší? Tak pozorně čtěte dál, ať předejdete případným neshodám a zbytečnému dohadování. Na následujících stránkách vám odpovíme na to, jaký je tradiční, historický význam družiček na svatbě, kdo chodí za družičkou/družbou, co dělají svatební družičky a další otázky, které se vám ohledně svatební družby honí hlavou.

Zajímá vás, jak mají být svatební družičky oblečené, jak je sladit k sobě, kdo to zaplatí a jiné otázky stran oděvu družiček a mládenců? Odpověď najdete v kategorii  Oblečení družiček a mládenců.

  Musí být na svatbě družičky?

  Zda se snoubenci rozhodnou, že na své svatbě družičky a družbu chtějí mít či nikoli, záleží především na nich. Aby mohli být snoubenci oddáni, potřebují k tomu pouze dva svědky, nepřítomnost družiček a družby rozhodně nebrání uzavření manželství.


  V jakém pořadí přichází družičky/mládenci ke svatebnímu obřadu?

  Možností, v jakém pořadí mohou družičky/mládenci přijít k obřadu je několik. Podle role družičky/družby, jejich počtu a spárování se můžete rozhodnout pro jedno z následujících možných schémat nástupu k oltáři: Za všechny uvedené možnosti nástupu platí, že nejprve vchází svatební hosté a pak ženich se svou matkou či naopak, nejprve ženich s maminkou a po nich všichni ostatní svatební hosté….


  Kolik družiček je zvykem mít na svatbě? Musí mít k sobě každá družička mládence?

  Máte šest dobrých přítelkyň a v rodině pět rozkošných dětí, za družičky byste je chtěla, pokud možno všechny, ale nevíte, zda to není už příliš mnoho lidí? Obecně platí, že čím větší svatba, čím více hostů, tím více může být družiček a mládenců a naopak. Zvykem pak bývá počet od dvou družiček do šesti. Dospělé družičky…


  Co mají družičky a mládenci na svatbě za úkol?

  Ptáte se, co mají družičky a mládenci na svatbě za úkol? Úkol družiček a mládenců na svatbě se odvíjí podle jejich věku. Od družiček v předškolním věku můžete očekávat především roztomilost a pak třeba ještě držení závoje nebo vlečky, nesení košíčku s okvětními lísky a jejich rozhazování, nesení snubních prstýnků nebo jen jednoduchý příchod s malou kytičkou v ruce….


  Kdo chodí za družičku/ za mládence?

  Tradičně v našich zeměpisných šířkách chodily za družičky a mládence malé děti z rodiny nebo od přátel snoubenců. V posledních letech však není výjimkou mít družičky z řad nejlepších přítelkyň nevěsty a mládence z řad přátel ženicha. Zda se snoubenci rozhodnou pro tradiční variantu s malými dětmi či dají-li přednost svým odrostlejším přátelům, pak záleží jen a jen na nich a…


  Svatební družičky/mládenci a tradice

  Dle pradávných, ještě pohanských tradic, má snoubence v jejich svatebních den doprovázet alespoň jedna družička a jeden mládenec. Družičky, mladé dívky- panny, měly být co nejpodobněji oblečeny jako nevěsta a mládenci zase jako ženich. Jejich hlavním úkolem na svatbě je zmást zlé, nepřející duchy, kteří se snaží svatbu novomanželů překazit, případně pokazit jejich společné štěstí. Družičky…