1-2-svatba - Svatební svědci

Svatební svědci

Byli jste požádáni, abyste šli na svatbu za svědka, nebo si naopak svatebního svědka teprve vybíráte a rádi byste zjistili, co vlastně tato důležitá role na svatbě obnáší? Pak jste na správném místě! Právě zde se můžete dočíst, co je úkolem svatebního svědka/svědkyně, kdo jím může být a případně co vše se od něj očekává. Věříme, že naše stránky vám pomohou ve výběru toho pravého svědka na vaši svatbu nebo vám osvětlí a přiblíží povinnosti, vyplývající z vašeho čestného úkolu.

  Může mít jeden ze snoubenců více svědků?

  Mohou být na svatbě více než dva svatební svědci? Tak tuto otázku si pokládají asi všichni ti, kteří mají více dobrých přátel a nemohou se nebo nechtějí rozhodnout pouze pro jednoho z nich. Role svatebního svědka je bezpochyby jedna z nejdůležitějších při svatebním obřadu, svatebním plánování a organizaci svatebního dne a proto ji snoubenci svěřují…


  Co má za úkol svatební svědek, co se od něj očekává?

  Hlavním a oficiálně jediným úkolem svatebního svědka je dostavit se včas ke svatebnímu obřadu s platnou občankou a po skončení podepsat úřední lejstro. K tradičnímu úkolu svatebního ženichova svědka patří pronesení přípitku novomanželům.  Lpíte-li na tradici a dodržení etikety,  vyberte si za svědka raději toho, komu přednesem svatebního projevu nezaděláte na žaludeční vředy. Přípitek/Projev svatebního svědka přichází…


  Koho si vybrat za svatebního svědka/svědkyni?

  Za svědky na svatbu si snoubenci nejčastěji vybírají své nejlepší přátele či sourozence, výjimkou však nebývají ani rodiče snoubenců. Nepsaným pravidlem bývá oplácet si svědčení na svatbě, tedy pokud jste byli kamarádovi na svatbě za svědka, bývá zvykem požádat jej/poctít jej tímto úkolem na oplátku na vaší svatbě. Dříve, než se rozhodnete někoho požádat o…


  Musí být svatební svědci vždy muž a žena?

  Jak bylo psáno již výše, svatebním svědkem může být jakákoli plnoletá osoba, pohlaví zde nehraje žádnou roli. Nikde není psáno, že svědkem ženicha musí být muž a svědkem nevěsty žena. Případy, kdy nevěsta požádá o svědčení svého bratra a ženich svého kamaráda nebývají nijak ojedinělé, stejně jako když jde ženichovi svědčit maminka a nevěstě nejlepší…


  Kdo může být svatebním svědkem?

  Svatebním svědkem může být jakákoli osoba starší osmnácti let, mající platný doklad totožnosti- občanský průkaz. Tato osoba nesmí být zbavena svéprávnosti a v době obřadu musí být při plném vědomí- nespat, být střízlivá. Cizinec může být svědkem na svatbě pouze za předpokladu, že rozumí řeči oddávajícího či je přítomen soudní překladatel, který bude řeč oddávajícího tlumočit….


  Kdo je to svatební svědek?

  Role svatebního svědka je v českém právním prostředí hned velmi důležitá. Můžete být oddáni tajně, bez rodičů, bez bílých svatebních šatů, bez snubních prstýnků, ale nikdy ne bez svědků! Svědci jsou na svatbě zpravidla dva, jeden je nevěstin, druhý ženichův. Jejich hlavním úkolem je stvrdit svým podpisem uzavření sňatku, to třeba pro případ, kdyby kdy někoho…