1-2-svatba - Svatební hry - Čtení gratulací, rozbalování dárků

Čtení gratulací, rozbalování dárků

naše 80Čtení svatebních gratulací a rozbalování darů na hostině se asi rozhodně neřadí mezi nejzábavnější body svatebního dne (pro svatebčany), přesto je to však dávná tradice. Rozbalit dar, který host přinese, projevit nad ním radost a poděkovat, je za běžných podmínek samozřejmostí. Svatební hosté se jistě těší na to vidět, jakou radost vám jejich svatební dar udělal, rozhodnutí, zda jim tuto radost dopřejete, je však na vás.

Svatba je totiž zpravidla mnohem větší událostí (a to i co do počtu hostí, gratulací a darů) než narozeniny a tak by vaše dobře míněné gesto mohlo svatební hosty uspávat a nudit, zejména sejde-li se jich víc než dvacet a gratulací padesát. Máte-li však jen malou svatbu s pár nejbližšími, pak společnému vybalování svatebních dárků a čtení několika gratulací nic nebrání.