1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Něco starého, nového, půjčeného a modrého…

Něco starého, nového, půjčeného a modrého…

Dávná tradice, že by nevěsta ve svatební den na sobě měla mít něco starého, něco nového, něco půjčeného a nakonec něco modrého patří k nejznámějším a nejdodržovanějším zvykům. Málokdo už pak ví, co má tato tradice symbolizovat… Něco nového má být symbolem nového začátku, nového života po svatbě. Něco půjčeného by mělo pocházet od veselého a hodného člověka, aby to nevěstě přineslo do života štěstí. Stará věc je symbolem rodinné tradice, kterou si s sebou nevěsta do manželství odnáší. Modrá věc pak představuje manželskou věrnost.