1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Osobnostní zkouška nevěsty

Osobnostní zkouška nevěsty

Testování partnerčiných kvalit není výsadou moderní doby, jak by se mohlo zdát. Už v dávné minulosti byly na nevěsty líčeny záludné osobnostní zkoušky, které měly prověřit dívčinu povahu, zejména pak vztah k hospodářství a pořádku.Nejznámější tradiční léčkou je předsvatební zkouška nevěsty, která se v dnešních době začíná z předsvatebních tradic pomalu vytrácet. Připomeňme si zde nyní princip a smysl této dávné tradice:

Když se nevěsta vypravila na první návštěvu do ženichova domu, našla v síni smetí a v rohu smetáček a lopatku. Chopila-li se dívka hbitě smetáku a světničku uklidila, vědělo se o ní, že bude dobrou hospodyní. Dívka, která nepořádek překročila a pokračovala dále do domu byla podle pověry ohodnocena jako nepořádná hospodyně.