1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Pravou nohou od oltáře

Pravou nohou od oltáře

Po skončení svatebního obřadu dávejte dobrý pozor na to, který z novomanželů vykročí od oltáře pravou nohou. Dle dávných pověr by tento z novomanželů měl mít v manželství navrch.