1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Ranní dárek pro nevěstu

Ranní dárek pro nevěstu

Milým a romantickým svatebním zvykem je ranní obdarování nevěsty ženichem. To je možné i za předpokladu, že spí snoubenci odděleně a ženich své překvapení nechá poslat nebo jej připraví den předem. Ranním dárkem může být cokoli, nejčastěji to však bývá šperk nebo parfém, který si nevěsta vezme ve svatební den na sebe. V minulých dobách měla tato svatební zvyklost vyjadřovala zajištění nevěsty ženichem, který proto na dárku nijak nešetřil a své nastávající věnoval cenné šperky.