1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Trestanecká koule pro ženicha

Trestanecká koule pro ženicha

Na českých veselkách lze často vidět, jak mládenci přivazují ženichovi po svatebním obřadu vězeňskou kouli k noze. Tato koule nepředstavuje odsouzení a doživotní trest v podobě manželství, jak se mnozí mylně domnívají, ale symbolizuje ženichovy hříchy z mládí. Kouli má ženich u nohy zamčenou na zámeček, který si může odemknout pomocí klíčku, který si od mládenců koupí a tím i vykoupí své hříchy. Další možností je spolehnout se na šikovnost a zručnost nevěsty, která dostane pilku, aby svého milého od jeho mladických hříchů odpilovala a tím jej osvobodila.