1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Zkouška ženichovy osobnosti

Zkouška ženichovy osobnosti

Nejen nevěsta, ale i ženich se podle dávného zvyku musel  podrobovat testu osobnosti a to následujícím způsobem: ráno, ve svatební den, když přijel do nevěstina domu, narafičili pro něj na dvoře špalek, sekyru a dříví a hned vedle láhev alkoholu. Sáhl-li ženich po sekyře, bylo to znamení, že bude dobrým hospodářem, vzal-li do ruky raději láhev, zvěstovalo to špatného hospodáře a navíc opilce!