1-2-svatba - Svatební proslov - Proslov novomanželů

Proslov novomanželů

Třetího proslovu se, chtějí-li, ujímají novomanželé. Nejedná se sice vyloženě o společenskou nutnost, ale spíš o milé gesto vůči svatebním hostům. Konečně svatba je jednou z největších událostí v životě člověka a k tomu proslovy zkrátka patří. Svatební řeč novomanželů následuje zpravidla před hlavním chodem na svatební hostině. Tradičně se slova za oba novomanžele ujímal ženich, ale v poslední době získaly na oblibě kombinované proslovy ženicha a nevěsty- konečně je jejich údělem se jako pár doplňovat…

Co obsahuje proslov novomanželů?

1. Novomanželé svůj projev tradičně začínají poděkováním všem svatebčanům za to, že jsou s nimi v jejich den D.

2. Dalším důležitým bodem proslovu novomanželů je poděkování svým rodičům za péči a výchovu a poděkování rodičům svého manžela/manželky za to, jak dobře své dítě vychovali. Ženiši také děkují rodičům nevěsty za to, že jim dali svou dceru a slibují, že se vynasnaží, aby jejich dcera byla vždy šťastná.

3.  Nakonec novomanželé všechny pobídnou, aby jejich velký náležitě oslavili a připijí si- na zdraví!