1-2-svatba - Svatební proslov - Proslov otce nevěsty/ženicha

Proslov otce nevěsty/ženicha

Proslov otce nevěsty a posléze otce ženicha, případně jeho matky, jsou nejdůležitějšími proslovy z celé svatby, měly by být nejdelší a i na jejich kvalitu a serióznost jsou kladeny vyšší nároky než na proslov svědka či novomanželů, který bývá o něco kratší, ale o to vtipnější, veselejší, může být.

Kdy má řeč otec nevěsty?

První a ze všech následujících proslovů nejdůležitější, je proslov otce nevěsty, který přichází na řadu záhy po příchodu ke svatební tabuli, před začátkem svatební hostiny. Zpravidla to funguje tak, že si nevěstin otec zjedná ticho poklepáním nože na skleničku a ve stoje přednese svou řeč novomanželům a svatebčanům. Na závěr otcovy řeči si všichni připijí, nejčastěji šampaňským/sektem.
Po prvním přípitku, který pronese nevěstin tatínek, se může ujmout slova ženichův otec (případně matka). Ten tak může učinit záhy či po prvním chodu svatební hostiny.

Jak vypadá svatební proslov otce?

Zde si představíme několik nejdůležitějších rétorických, etických i zvykových zásad, jimiž byste se měli řídit při vymýšlení, sepisování a přednesu svatebního projevu. Takže, co by měl svatební proslov otce obsahovat?

1) Ačkoli je svatební řeč otce nevěsty ze všech později pronášených řečí nejdůležitější, neznamená to, že jejím přednesem stráví řečník odpoledne! Na druhou stranu není vhodné mít svatební řeč příliš krátkou- pouhé minimalistické pozdvižení sklenky s přáním pevného zdraví není pro svatební příležitosti dvakrát vhodná! Ideální délka přednesu svatební řeči je 5-8 minut. Při delších projevech začne opadat pozornost hostů a i sebelépe napsaná řeč se promění v monotónní řeku, dělící svatebčany od svatebního hodování.

2) Jelikož je svatební řeč otce nevěsty první v pořadí, měla by obsahovat oslovení a přivítaní novomanželů a všech svatebních hostů na hostině. Otec nevěsty může také svatebním hostům poděkovat, že přijeli (mnozí často z daleka), aby oslavili svatbu jeho dcery. V této části svatebního proslovu může být věnována vzpomínka zemřelým blízkým příbuzným nevěsty/ženicha (rodičům, prarodičům, sourozencům). Řeč by měla být především osobní, a protože svatba je v první řadě o emocích, nemusí se otec nevěsty bránit sentimentalitě- ovšem všeho s mírou! Není vhodné vzpomínat dlouhé minuty na to, jak dceru vodil do školy a psal s ní úkoly- to se na svatbu nehodí. Naopak krátká historka nebo veselá vzpomínka, ve které figurují ideálně oba novomanželé, projev odlehčí, posluchače zaujme a dodá celé řeči tak říkajíc šťávu.
Nevěstin tatínek také může ve své řeči zmínit potěšení nad tím, jak hodného a pracovitého muže se jeho dceři dostalo- pokud si to skutečně myslí.

3) K nejdůležitějším bodům projevu nevěstina otce patří přání/požehnání do budoucího, společného života novomanželům. Zde tatínkové obvykle zmiňují dlouhý, spokojený rodinný život, hodně dětí, pracovní úspěchy, blahobyt, pevné zdraví atd.

4) Na závěr svatebního přípitku pak otec nevěsty pobídne svatebčany, aby se dobře bavili, svatební den si užili a tím je zahájena svatební hostina.

5) A důležitá rada nakonec: vaše svatební řeč bude mnohem záživnější a přirozenější, budete-li mluvit spatra. Není nutné učit se napsanou řeč slovo od slova zpaměti, stačí, když si pro vlastní klid připravíte několik záchytných bodů, pro případ naprostého okna a jinak svou řeč pronesete z hlavy. Čtená řeč, byť nabitá fórky a nejrůznějšími moudry, nikdy nepřipoutá takovou pozornost a navíc bude působit odtažitě a neosobně.

Smí být svatební řeč otce vtipná?

Ano, dokonce je to žádoucí! Svatba je přeci šťastná událost a ta snese sem tam nějaký žert. Ovšem pozor, humor je velmi vzácné a silné koření, proto by se s ním mělo nakládat jen velmi opatrně! Vyvarujte se raději nevhodných vtipů o manželské (ne)lásce, poznámkách na téma rozvod, druhá… třetí svatba, ale i historkám ze života nevěsty/ženicha, které, by je mohly jakkoli zostudit před ostatními svatebčany- pomyslete na to, že na svatbě není jen úzký rodinný kruh! Zdaleka se vyhněte také ironii, která by nemusela být v tento den dobře pochopena.
Legraci si naopak můžete dělat např. sami ze sebe „nešťastný otec, vdávající jedinou dceru“, sem tam můžete vložit vtipný komentář k vaší řeči- konečně, vtipné rady do budoucna, čerpající z vlastní zkušenosti atd.

Kdo má proslov na svatbě, není-li přítomen otec nevěsty?

Ať už z jakéhokoli důvodu nemůže být na svatbě přítomen otec nevěsty, který se tradičně ujímá prvního přípitku, může se jeho úkolu zhostit prarodič, matka- ale není to příliš obvyklé, sourozenec, strýc či jiná, blízká osoba, která by otce nevěsty mohla zastoupit.
Není-li na svatbě přítomen otec ženicha, může se proslovu ujmout jeho matka, případně některý z prarodičů či jiný blízký příbuzný. Nemá-li ženich v rodině řečníka, který by se ujmul svatebního projevu, není to nijak závažný problém- řeč ženichovy strany není dle etikety „povinná“.

Ukázka svatební řeči otce:

Vážené dámy a vážení pánové,
Jako nevěstinu otci, dostalo se mi té velké cti, pronést pár slov k prvnímu přípitku novomanželů. Pro ty, kteří mě neznají, jsem Pavel, otec Hedviky. Rád bych vás, milí svatebčané, přivítal jménem nevěsty, svým i nevěstiny matky na oslavě svatby Tomáše a Hedviky. Děkuji vám všem, kteří jste dnes přišli, abyste nám pomohli tento významný den oslavit. Vím, že někteří z vás vážili dlouhou cestu, aby tu s námi dnes mohli být, velmi si toho cením a děkuji vám!
A teď už k vám, milí novomanželé, Hedviko a Tomáši,
Dnes jste učinili významný krok ve vašem životě, ke kterému vám srdečně blahopřeji! Přeji vám, aby i vaše další životní kroky byly tak radostné, pevné, plné odhodlání, naděje a nadšení, jako ten dnešní, první z dlouhé řady kroku na společné životní cestě.
Jeden moudrý muž řekl, že existuje-li ráj na zemi, pak jedině ve šťastném manželství. Svatba, milí novomanželé, není završením partnerského vztahu, ale je jen tím prvním krůčkem, ke šťastnému manželství. Aby bylo manželství šťastné, je nutné, aby na něm oba bez ustání pracovali, svůj vzájemný vztah prohlubovali, nikdy si nepřestávali vážit jeden druhého, chovali k sobě úctu, měli pochopení a dokázali si odpouštět. To jsou, řekl bych, nejdůležitější ingredience receptu na dobré manželství. A já vám přeji, Hedviko a Tomáši, aby se vám manželství stalo rájem na zemi!
Od chvíle, kdy jsem uviděl Hedviku v zavinovačce, jsem začal mít hrůzu ze dne, kdy přijde jiný muž a mou malou holčičku si odvede. Dnes se tak stalo a já jsem rád, že tím mužem je Tomáš, čestný, rovný a pracovitý muž. Velmi mě těší, že se naše rodina rozrostla o tak báječného muže a jeho rodinu!
A teď k tomu nejdůležitějšímu, milí novomanželé, milí svatební hosté, pozvedněme sklenky a připijme si společně na zdraví, štěstí a lásku nové rodiny, Tomáše a Hedviky!

Vzor svatební řeči otce/matky ženicha:

Milí svatebčané,
Celý dlouhý rok jsem se těšil, na dnešní den, abychom společně oslavili svatbu Nikoly a Davida. Teď k tomu konečně došlo a já vám, milá Nikolo, milý Davide, z celého srdce gratuluji k Vaší svatbě!
Velmi mě těší, Davide, že sis našel tak hodnou a milou ženu. Jsem velmi rád, Nikolo, že jsi mojí snachou! Přeji Vám mnoho štěstí do Vašeho společného života! Naše rodiny se ještě moc neznají, ale těšit se z Vašeho štěstí můžeme společně a necháme-li promluvit naše srdce, pak dnešní den bude krásnou slavností pro nás pro všechny.
Milí novomanželé, milí svatebčané, připijme si společně na zdraví, štěstí a dlouhý radostný život plný dětí, smíchu a splněných přání této nové, krásné, mladé rodiny! Na zdraví!