1-2-svatba - Svatební proslov - Proslov svědka

Proslov svědka

Poté, co na svatbě přednesli svůj proslov otcové nevěsty a ženicha (případně matka ženicha), přichází na řadu se svým proslovem tradičně svědek ženicha. Tento proslov bývá nejčastěji pronášen po prvním chodu svatební hostiny nebo těsně před ním. Svatební řeč svědka je zpravidla kratší než svatební řeč otce a celkově je o něco uvolněnější.

Velmi oblíbené v poslední době se staly svatební proslovy obou svědků, ženicha i nevěsty, kdy si oba svou řeč připraví společně a vzájemně se doplňují. Tento prvek dává větší prostor pro vtipné komentáře, působí přirozeněji, živěji a více zaujme.

Je nutné, aby měl svědek na svatbě proslov?

Z hlediska tradice je proslov svědka na svatební hostině žádoucí. Pokud však váš svědek trpí fobií z veřejného řečnění, nemusíte z něj stůj co stůj ždímat svatební řeč. Z hlediska svatební etikety je svatební proslov svědka méně závazný než proslovy otců a lze jej „odpustit“  bez toho, aniž byste se dopustili společenského faux pas.

Naopak nemá-li jeden z novomanželů rodiče, který by se ujal přípitku, může se této povinnosti zhostit svědek, jakožto nejbližší osoba/nejlepší přítel.

Jak vypadá proslov svědka na svatbě?

Byli jste požádáni, abyste jako svatební svědek/svědci, ujali svatebního proslovu na hostině, ale vy si vůbec nevíte rady s tím, co by měla řeč svědka na svatbě obsahovat, co říct a jak? Zde je několik bodů, které vám pomohou při sestavování vlastního svatebního proslovu.

1) Svědci by se začátkem své řeči měli svatebčanům představit a říct, odkud se s nevěstou/ženichem znají. Pro případ, že některý ze svatebních hostů nepostřehl svědky během svatby, není od věci prozradit, jakou funkci na svatbě mají a s tím spojenou čest pronést druhý přípitek. Zabráníte tím exhibicionismu různých přátel a rodinných příslušníků, které by mohlo napadnout ujmout se dalšího proslovu- a vy přece nestojíte o to, aby se vám hostina změnila v parlament!

2) Během svatebního proslovu svědků jsou vítány vkusné žerty a celkově humorný tón. Svědci by měli mluvit o ženichovi/nevěstě, jak je znají, mohou připojit veselou historku, představit tak novomanžele „v novém světle“ ostatním svatebčanům. Ovšem stále dbejte mezí slušnosti a dobrého vkusu, vaše historky by neměly být intimního rázu, neměly by zostuzovat některého z novomanželů a neměly by jej přivádět do nepříjemných situací. Kreativní svědci mohou svůj verbální projev doprovodit promítáním fotografií ženicha a nevěsty z různých etap života.

3) Dalším vítaným bodem svatební řeči svědka je vyprávění příběhu o tom, jak se ženich s nevěstou seznámili. Ideální je, byl-li některý ze svědků svědkem jejich seznámení. Poté, co vylíčíte romantickou story seznámení, můžete prozradit, co poznání osudové ženy/muže udělalo s vaším kamarádem, jak jej změnilo.

4) Na závěr svatebního proslovu přichází poblahopřání novomanželům a přípitek.

Ukázka svatebního proslovu svědka:

Milý Petře,

Doufám, že sis v životě užil už dostatek proslovů, dnes ses oženil a příležitostí, kdy budeš moci mluvit pět minut bez přerušení, moc nebude. Žerty stranou. Dámy a pánové, ti z vás, kteří mě neznají, já jsem Milan. S Petrem jsem seděl devět let… na základní škole v jedné lavici, stali se z nás nejlepší kamarádi. Dnes tu stojím jako svědek jednoho z nejvýznamnějších dní v životě svého přítele, jsem dojatý, škrtí mě kravata a tak vám slibuji, že svou řeč nebudu moc protahovat.

Nejprve bych vám chtěl, milí novomanželé, z celého srdce poblahopřát k Vaší svatbě a poděkovat Vám i Vašim pánům rodičům, že tu smíme dnes všichni s vámi být a tuto báječnou událost spolu s Vámi oslavit- věřte, budeme se činit!

Na svědkovi ženicha lpí příjemná povinnost bavit svatebčany veselými historkami ze života ženicha- jelikož jsem však musel slíbit, že vynechám nedůstojné příběhy, trapasy i oplzlé fórky a historky, povím vám tedy raději příběh lásky Petra a Lenky, na jehož začátku stála narozeninová oslava a na jehož konci stojíme my všichni tady. Jak to tedy všechno bylo?

Petr toho večera oslavoval své narozeniny ve vinárně Kobra, a protože nás, gratulantů bylo dost, zamluvili jsme si celé patro. Kdo mohl tušit, že na tentýž večer si oslavu narozenin naplánovala i Lenčina kamarádka, a vinou nešikovného vrchního si zamluvila totéž místo jako Petr… Situace vypadala v jednu chvíli na skandál, když se náš Péťa obával, že kvůli holčičímu čajovému večírku nebude mít dost místa na své dary. Když se však děvčata dostavila a mělo dojít na lámání chleba- dělení prostoru či rovnou vyklizení pole, Petr znenadání doslova vyměkl a když uviděl Lenku a pustil se do diplomatického přesvědčování Lenčiny kamarádky, aby to s námi holky zkusily…najednou bylo místa dost! Nám, ostatním klukům bylo z Petrových nápadných pohledů, člověk by řekl až očumování, jasné, že Lenčina přítomnost je pro Petra tím nejlepším narozeninovým překvapením a naše prezenty už nemají šanci zabodovat. Že večer oslava narozenin dopadla tehdá více než dobře, není nutné dnes nikomu z vás vysvětlovat.  Petr začal vynechávat naše klučičí dýchánky, začal chodit oholený, přestaly ho zajímat počítačové hry a pánské jízdy…pomalu jsme se obávali o kamarádovo zdraví. Nebudu vás dlouho napínat- diagnóza zněla- láska na první pohled! Petr se v Lenčiných rukou proměnil v milého, citlivého a vyrovnaného člověka a my jsme za to všichni moc rádi!

Za všechny svobodné muže mi pak dovolte jeden veřejný, hlasitý povzdych nad tím, že svět přišel o další krásnou svobodnou dívku- Lenku!

Do vašeho společného manželského života Vám, Petře a Lenko přeji jen to nejlepší, zdraví, štěstí, blahobyt a aspoň deset dětí, k tomu vám držím palce! Na zdraví!