1-2-svatba - Pro svatební hosty - Kolik peněz dát jako svatební dar?

Kolik peněz dát jako svatební dar?

peníze pro hostyAť už jste byli o finanční svatební dar požádáni přímo nebo jste se pro tuto možnost rozhodli sami, dost možná, že nyní váháte a netušíte, kolik peněz je zvykem dávat jako svatební dar? Odpovědět na tuto otázku není rozhodně nijak jednoduché a jednoznačné. Obecně platí, že největší/nejnákladnější svatební dary jsou od rodičů novomanželů (nepodílejí-li se už na financování samotné svatby). Lze říci, že platí úměra, čím bližší rodina, tím větší/hodnotnější svatební dar.

Kolik peněz by pak měli dát běžní svatební hosté? Ostatní svatební hosté z řad spolužáků, kolegů, přátel, známých a vzdálených příbuzných pak dávají tolik peněz, kolik jim jejich životní situace dovolí, obecně však platí pravidlo dát alespoň tolik, aby se novomanželům pokryly náklady na pohoštění, což při běžném rozpočtu tisíc korun na osobu znamená dar ve výši minimálně 1000 a více korun.

Dále bývá zvykem, umožňuje-li to finanční situace, že svatební svědci dávají novomanželům o něco více peněz jako svatební dar než ostatní svatební hosté, tedy třeba dva tisíce a více. V neposlední řadě se také rozlišuje, jsou-li svatební hosté pozvaní na celý den, tedy i s obědem a večeří/rautem či jen na večerní zábavu/domácí grilovačku. Zatímco hosté pozvaní na celý svatební den by měli dát jako svatební dar minimálně již zmíněné náklady na pohoštění, tedy při nejmenším 1000 Kč na osobu, hosté, pozvaní pouze na část svatebního dne mohou přinést o to menší svatební dar.