1-2-svatba - Svatební družičky a mládenci - Kdo chodí za družičku/ za mládence?

Kdo chodí za družičku/ za mládence?

Tradičně v našich zeměpisných šířkách chodily za družičky a mládence malé děti z rodiny nebo od přátel snoubenců. V posledních letech však není výjimkou mít družičky z řad nejlepších přítelkyň nevěsty a mládence z řad přátel ženicha. Zda se snoubenci rozhodnou pro tradiční variantu s malými dětmi či dají-li přednost svým odrostlejším přátelům, pak záleží jen a jen na nich a na tom, jak si svůj svatební den představují.

Plánují-li však doprovod družiček a mládenců v předškolním věku, měli by počítat s tím, že jejich vysněný příchod k oltáři může ztroskotat na špatné náladě dítěte, studu či bohaprostém trucu. Na druhou stranu z málokterého mladého muže/slečny budou svatební hosté tolik uneseni jako ze čtyřletého budulínka ve svatebních šatičkách. Nemusíte však rozhodnout pouze pro jedno či druhé. Další možností je zkombinovat skupinku družiček a mládenců z dětí a dospělých.