1-2-svatba - Svatební družičky a mládenci - V jakém pořadí přichází družičky/mládenci ke svatebnímu obřadu?

V jakém pořadí přichází družičky/mládenci ke svatebnímu obřadu?

Možností, v jakém pořadí mohou družičky/mládenci přijít k obřadu je několik. Podle role družičky/družby, jejich počtu a spárování se můžete rozhodnout pro jedno z následujících možných schémat nástupu k oltáři:

Za všechny uvedené možnosti nástupu platí, že nejprve vchází svatební hosté a pak ženich se svou matkou či naopak, nejprve ženich s maminkou a po nich všichni ostatní svatební hosté. Další v pořadí přichází matka nevěsty s otcem ženicha. Pak za

a) mohou vcházet družičky a družba a to jak malé děti, rozhazující okvětní lísky, tak i dospělé družičky a mládenci. Nejsou-li družičky s mládenci spárovaní, mohou jít pouze samy družičky, nebo např. první a poslední v páru a uprostřed dvojice či trojice děvčat. Po družičkách a družbě přichází svědci nevěsty a ženicha a nakonec nevěsta s tatínkem.

b) Jdou-li za družičku/ družbu malé děti, které rozhazují okvětní lísky, mohou se zařadit za svědky, před nevěstu s tatínkem a vysypat jim tak cestičku k oltáři kvítím.

c) Dětské družičky mohou také jít až za nevěstou a nést jí závoj nebo vlečku, je-li to třeba.

d) Máte-li kombinaci dětských a dospělých družiček/družby, pak můžete vytvořit trojice, kde jeden dospělý povede za ruku dvě malé družičky. V tomto pořadí se mohou zařadit před nebo za svědky.

c) Svatební družičky mohou také nést polštářek se snubními prstýnky. Ten mohou nést dospělé družičky, ale přináší-li jej malé děti, je to o to efektnější. Družička/družba, kteří nesou snubní prstýnky, jdou před nevěstou a jejím otcem.