1-2-svatba - Svatební družičky a mládenci - Musí být na svatbě družičky?

Musí být na svatbě družičky?

Zda se snoubenci rozhodnou, že na své svatbě družičky a družbu chtějí mít či nikoli, záleží především na nich. Aby mohli být snoubenci oddáni, potřebují k tomu pouze dva svědky, nepřítomnost družiček a družby rozhodně nebrání uzavření manželství.