1-2-svatba - Svatební družičky a mládenci - Svatební družičky/mládenci a tradice

Svatební družičky/mládenci a tradice

Dle pradávných, ještě pohanských tradic, má snoubence v jejich svatebních den doprovázet alespoň jedna družička a jeden mládenec. Družičky, mladé dívky- panny, měly být co nejpodobněji oblečeny jako nevěsta a mládenci zase jako ženich. Jejich hlavním úkolem na svatbě je zmást zlé, nepřející duchy, kteří se snaží svatbu novomanželů překazit, případně pokazit jejich společné štěstí. Družičky a mládenci tedy brali síly zlých duchů na sebe, aby novomanželům nic nekazilo svatební den a nestálo ve štěstí. S tímto souvisí i známá tradice přenášení nevěsty přes práh, aby nepřinesla do domu zlé duchy, které tímto setřese na zápraží. Ze stejného důvodu pak mají i mládenci přenášet přes práh družičky.

Dle jiné tradice pak mají nevěstu k oltáři doprovázet malé „nevěsty“ a ženichové, jakožto symbol rodiny a mladému páru tak mají přinést požehnání plodnosti.