1-2-svatba - Svatební družičky a mládenci - Kolik družiček je zvykem mít na svatbě? Musí mít k sobě každá družička mládence?

Kolik družiček je zvykem mít na svatbě? Musí mít k sobě každá družička mládence?

Máte šest dobrých přítelkyň a v rodině pět rozkošných dětí, za družičky byste je chtěla, pokud možno všechny, ale nevíte, zda to není už příliš mnoho lidí? Obecně platí, že čím větší svatba, čím více hostů, tím více může být družiček a mládenců a naopak. Zvykem pak bývá počet od dvou družiček do šesti. Dospělé družičky a mládenci stojí po stranách oltáře se snoubenci a při jejich větším počtu by fotografie mohly spíše než svatbu připomínat taneční či maturitní ples. Malé děti- družičky a mládenci nemusejí stát po celou dobu obřadu vedle snoubenců, ale mohou se jít posadit k rodičům.

Zajímá vás, zda musí mít družička do páru mládence? Nemusí, máte-li např. v rodině samé malé holčičky, které chcete za družičky, také to neznamená, že si na malé chlapce podáte inzerát. Mezi dospělými družičkami a mládenci je podobné. Zájem o roli družiček je na straně nevěstiných kamarádek vždy podstatně vyšší než mezi kamarády ženicha. Nezřídka se stává, že nevěstu k oltáři uvádí delegace šesti družiček, zatímco ženich čeká sám se svým svědkem. Družičky mohou jít jak v páru s mládencem, tak „samy holky“ po dvojicích či trojicích.