1-2-svatba - Svatební svědci - Kdo je to svatební svědek?

Kdo je to svatební svědek?

Role svatebního svědka je v českém právním prostředí hned velmi důležitá. Můžete být oddáni tajně, bez rodičů, bez bílých svatebních šatů, bez snubních prstýnků, ale nikdy ne bez svědků!

Svědci jsou na svatbě zpravidla dva, jeden je nevěstin, druhý ženichův. Jejich hlavním úkolem je stvrdit svým podpisem uzavření sňatku, to třeba pro případ, kdyby kdy někoho napadlo, sňatek manželů zpochybnit.

Další informace o tom, kdo může být svatebním svědkem se dočtete zde.