1-2-svatba - Svatební svědci - Musí být svatební svědci vždy muž a žena?

Musí být svatební svědci vždy muž a žena?

Jak bylo psáno již výše, svatebním svědkem může být jakákoli plnoletá osoba, pohlaví zde nehraje žádnou roli. Nikde není psáno, že svědkem ženicha musí být muž a svědkem nevěsty žena. Případy, kdy nevěsta požádá o svědčení svého bratra a ženich svého kamaráda nebývají nijak ojedinělé, stejně jako když jde ženichovi svědčit maminka a nevěstě nejlepší přítelkyně.