1-2-svatba - Svatební svědci - Může mít jeden ze snoubenců více svědků?

Může mít jeden ze snoubenců více svědků?

Mohou být na svatbě více než dva svatební svědci? Tak tuto otázku si pokládají asi všichni ti, kteří mají více dobrých přátel a nemohou se nebo nechtějí rozhodnout pouze pro jednoho z nich. Role svatebního svědka je bezpochyby jedna z nejdůležitějších při svatebním obřadu, svatebním plánování a organizaci svatebního dne a proto ji snoubenci svěřují svým nejlepším přátelům. Ovšem, co dělat, máte-li nejlepší přátele dva, tři nebo pět?

Český právní řád předepisuje nutnost dvou svatebních svědků při svatebním obřadu. Každý ze snoubenců by měl mít jednoho svatebního svědka, který svým podpisem úředně stvrdí platnost a uzavření manželství. Mít více svatebních svědků není v České republice možné. Úřední dokument podepisuje pouze jeden svědek za každého ze snoubenců/novomanželů a tak i v případě, že rolí svatebního svědka pověříte více přátel, podepisovat se bude jen jeden z nich a svědkem v pravém smyslu slova bude jen jeden.


Co dělat, máte-li více uchazečů na svatebního svědka?

Ptáte se, jak to udělat, abyste se mohli u sebe mohli mít při obřadu všechny své přátele a nemuseli je zklamat tím, že se rozhodnete jen pro jednoho z nich? Své přátele můžete nechat losovat o čestnou roli svědka (nebo si jej můžete vybrat sami), těm ostatním pak můžete svěřit roli družiček a mládenců. Svatební družičky a mládenci pomáhají snoubencům se svatebními přípravami, svým oblečením se odlišují od ostatních svatebních hostů (viz. obečení svatebních družiček), stojí při svatebním obřadu se snoubenci po stranách oltáře, pomáhají během dne s organizací a svatební zábavou. Být svatební družičkou nebo mládencem je čestný úkol, kterého se Vaši přátelé, na které se při výběru svědka nedostalo, zhostí s radostí. Více o tradici a úkolech svatebních družiček a družby se dočtete zde.