1-2-svatba - Svatební zvyky a tradice - Chléb se solí a voda

Chléb se solí a voda

Podat hostům chléb se solí je tradičním českým zvykem, který má i na svatbě své místo. Po příjezdu na hostinu se podává novomanželům chléb, sůl a sklenice vody. Tento chléb (krajíc) musejí novomanželé sníst společně a nakonec se podělit o sklenici vody. Prázdnou sklenici pak podle zvyku hodí za sebe, aby jim střepy přinesly štěstí. Společné jezení chleba a pití ze sklenice je symbolem manželského dělení se o dobré i zlé.